Coperta1

 

Cuvânt înainte

 

Cartea pe care o veţi cumpăra este un manual mai puțin convenţional care dorește să puncteze cunoştinţele de bază care trebuie să se afle în mintea oricărui utilizator de calculator conştient.
Ne adresăm în special copiilor din clasele II-VI dar
și colegilor învăţători şi profesori care doresc să abordeze formarea competenţelor digitale în cadrul unei ore opţionale sau extracurriculare. Nu am uitat nici părinţii care vor să ofere copiilor lor un ghid practic care să-i ajute în a face lucruri utile cu calculatorul pe care, în mod sigur, îl au foarte des în faţă.

Cartea cuprinde 10 poveşti care fac o trecere uşoară prin temele care sunt absolut necesare oricărui şcolar utilizator de calculator. Am avut mare grijă de existenţa  demonstraţiilor, a exerciţiilor practice, a proiectelor ce pot fi realizate individual sau în echipă.  Veţi găsi câteva zeci de exerciţii practice care vin în sprijinul educatorilor al părinţilor interesaţi în a da o mai bună utilitate practică instrumentului numit calculator. Am gândit aceste exerciţii astfel încât să stimulăm iniţiativa, spiritul creativ. Ceea ce am mai adus special în carte sunt sfaturile pe care le transmitem utilizatorilor de programe de calculator.

 

 

 

 

Special am lăsat versiuni mai vechi ale programelor de firmă pentru a îndemna la utilizarea unor resurse ieftine sau chiar free. Vă invităm să abordaţi cartea chiar folosind versiunile free OpenOffice.

Ne-am gândit să oferim colegilor dascăli şi un model de programă dar și sugestii metodice de utilizare a cărţii la clasă.  Invităm şi pe părinţi să urmărească aceste indicaţii în cazul în care ar dori să se ocupe de pregatirea individuală a copilului.

În speranţa că această carte va fi un ajutor şi un imbold de abordare practică a calculatorului, vă dorim succes!

 

1 2

4 5

6 7

9 10

 

 

PROGRAMA

pentru disciplina

Tehnologia informatiei şi a comunicării

în ciclul primar

 

 

ARGUMENT

 

          Tendinţele actuale ale modernizării învăţământului românesc impun o abordare serioasă şi realistă în ceea ce priveşte introducerea Tehnologiei informaţiei şi comunicării în ciclul primar.

          Prin programele de dotări cu tehnică IT al MECS din ultimii ani, şcolile de toate gradele sunt dotate cu laboratoare; un număr mare de şcoli sunt conectate la internet, numeroase cadre didactice, învăţători şi profesori, au urmat cursuri IT, calculatorul nemaifiind o necunoscută; site-uri dedicate special procesului de învăţământ asigură un schimb de experienţă la nivel naţional, o comunicare la un nivel ce părea o utopie în urmă cu un deceniu.

 

 

 

 

 

Calculatorul şi internetul sunt, de asemenea, prezenţe obişnuite într-un număr din ce în ce mai mare de familii. Programele de subvenţionare a achiziţiilor de calculatoare din ultimii ani au făcut posibile astfel de achiziţii şi în rândul familiilor cu resurse materiale considerate modeste.

Din aceste motive este necesar ca şcoala să vină în întâmpinarea cerinţelor de instruire ale elevilor şi chiar ale familiilor, luând locul unor ofertanţi de instruire care aveau/au în vedere doar câştigul material.

Şcoala este cea mai în măsură să asigure instruirea IT şi să asigure o educaţie corectă în ceea ce priveşte folosirea şi comportamentul  acestor noi mijloace de instruire şi comunicare.

 

 

Studiul acestei discipline ar trebui să asigure la sfârşitul ciclului primar dobândirea elementelor de bază în ceea ce priveşte utilizarea calculatorului:

 • cunoaşterea elementelor de bază ale unor sisteme de operare;
 • elementele de bază ale tehnoredactării;
 • elemente de grafică pe calculator;
 • baze de date (la un nivel accesibil);
 • elemente de comunicare folosind Internetul, E-mail-ul;
 • tehnici de bază în fotografia digitală şi filmul digital;
 • reguli de comportare civilizată în lumea” internetului.

Această lucrare îşi doreşte să vină în sprijinul învăţătorilor, profesorilor, elevilor şi părinţilor; să fie un sprijin în drumul spre cunoaşterea şi aprofundarea elementelor acestei noi tehnologii. Calculatorul trebuie să fie perceput ca o unealtă prietenoasă, necesară, o modalitate de a învăţa mai bine, de a avea acces la resursele pe care şcoala încă nu ni le poate pune la dispoziţie.

 

 

(Observaţie: Această programă nu este completă. O veţi găsi integral în carte.)

 

 

Obiective cadru

 1. Calculatorul
 2. Elemente de lucru: ferestre, butoane, iconuri
 3. Tehnici de tehnoredactare, grafică, organizarea obiectelor în tabele
 4. Fotografia digitală şi filmul
 5. Elemente de comunicare. Reguli de comportare în mediul virtual

Obiective de referinţă

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
I. Calculatorul
I.1. Maşinile de calcul şi evoluţia lor  
   
II. Elemente de lucru: ferestre, butoane, iconuri
II. 1. Organizarea unei ferestre

- părţile unei ferestre;
- operaţii cu ferestre: deschidere, derulare, micşorare, mărire, organizarea ferestrelor în diferite moduri, închidere;

II.2. Iconuri şi butoane

- rolul butoanelor în utilizarea unor aplicaţii;
- explorarea funcţiilor diverselor butoane şi iconuri întâlnite în diverse aplicaţii;

III. Tehnici de tehnoredactare, grafică...

 

 

Conţinuturile învăţării

a) Calculatorul şi echipamentele periferice de intrare şi ieşire: unitatea centrală, monitor, tastatură, mouse, stick,  imprimantă, CD/DVD

b) Utilizarea tastaturii: tastele alfanumerice, tastele săgeţi, spacebar, backspace, delete, shift, enter

c) Utilizarea mouse-ului, stick-ului, imprimantei, altor echipamente

d) Cunoaşterea elementelor unei ferestre;

e) Familiarizarea cu editoarele Paint, Word, Excel

f) Realizarea de desene, ilustraţii la texte literare, afişe

g) Elemente de tehnoredactare; elemente de formatare a textului; jurnalul electronic al colectivului;

h) Tabele, grafice, diagrame

i) Salvarea  sesiunii de lucru

 

Modalităţi de evaluare

- Observarea sistematică a activităţii elevilor

- Probe practice: desene, editarea de texte, tabele, grafice, diagrame

- Evaluare prin probe orale

- Evaluarea modului de utilizare a dispozitivelor periferice uzuale

- Realizarea de portofolii după cerinţe date

 

 

Sugestii metodice

           

            Pentru cei care aleg opţionalul TIC şi doresc să folosească această lucrare ca un manual, încercăm să le oferim câteva sugestii legate de realizarea unei planificări calendaristice.

            Sugestiile încearcă să ajute cadrul didactic în realizarea unei judicioase repartizări a materiei pe ani de studiu considerând că elevii sunt începători. Dacă realitatea infirmă această ipoteză (elevii au deja o sumă de cunoştinţe), recomandările noastre urmăresc doar o optimizare a actului predării, o mai bună organizare, aprofundare şi înţelegerii corecte a utilizării aplicaţiilor prezentate în această lucrare. Recomand[m, de asemenea, să se folosească exercițiile practice.

            Pentru fiecare an de studiu am luat în calcul un număr de 30 de ore; diferenţa până la numărul real poate fi folosită pentru evaluări, ore de consolidare, aprofundare a materiei predate, în funcţie de realitatea cu care se confruntă fiecare cadru didactic utilizator al acestui manual.

 

Pentru clasele V – VI:  

- 10 ore  organizarea datelor în tabel; aplicaţia Microsoft Excel; se următeşte ca elevii să organizeze datele în tabele într-un mod cât mai judicios în aşa fel încât să poată opera cu aceste date în cele mai diverse moduri; realizarea de grafice diverse; operaţii de sortare, filtrare simple; operaţii simple de adunare, calcularea mediei, alte funcţii ce se consideră a putea fi înţelese de elevii claselor V şi VI.
- 10 ore alocate pentru fotografia digitală; reguli de bază în realizarea unei forografii; transferul ei din aparatul foto în calculator; elemente de prelucrare a imaginii; folosirea acesteia în ilustrarea unor texte.
- 10 ore utilizarea calculatorului şi a resurselor oferite de el în comunicare, documentare, învăţare; modalităţi de căutare a informaţiei pe internet; ce sunt motoarele de căutare; colaborarea utilizând resursele internetului în realizarea de lucrări în echipă (ca exemplu Google Drive).

 

 

            Sugestiile autorilor sunt, desigur, orientative. Imaginaţia şi entuziasmul celor ce predau TIC în şcoală sunt nelimitate. Până la apariţia unei programe oficiale, obligatorii la clasele mici, fiecare are libertatea de a preda în funcţie de resursele pe care le are în şcoală. 

 

 

 

 

Dedicaţie

 

 

    Dedicăm această carte băieţilor noştri Tudor şi Lucian care au urmat cariera IT şi se bucură de munca lor frumoasă.

    O mai dedicăm fetelor noastre Ramona şi Laura care nu au urmat cariera IT dar se bucură de avantajele minunate ale utilizării calculatorului şi a comunicării.

    Şi o mai dedicăm tuturor copiilor, părinţilor  şi dascălilor lor care vor să folosească maşinăria numită calculator în modul cel mai practic, mai creativ şi mai  folositor.

 

Toni Leu și Emil Onea

    (grafica cărții a fost sprijinită și de compania Intuitext prin designer Julieta Eftimie )